GERONIMO

MARKOVESELINOVIC.COM

KAJ JE GERONIMO?

MARKOVESELINOVIC.COM

Slike odpirajo številne človeške vsebine in prikazujejo različne življenjske situacije, dogodke in prizore
v katerih se lahko najde vsak posameznik sodobne družbe. 

Nemalokrat je uporabljena domišljija, ki
nasprotuje naravnim zakonom. Slike nas popeljejo v nekakšen pravljični svet, ki nam dopušča več
svobode za fantaziranje in kreiranje lastnih želja in misli.
Vsak opazovalec si lahko kreira in zaključi zgodbo na svoj način. Različni prizori in dogodki so
prepleteni s simbolom sreče in upanja. To nas vodi v razmišljanje, da v vsaki situaciji, ne glede na to
kako težavna in brezizhodna se nam zdi, lahko vidimo dobro stvar, če jo želimo videti.
»Lahko opazujete z očmi ali srcem. Odločitev je vaša.«

slider image
slider image